Jdi na obsah Jdi na menu
 


I. Cvičení slov

9 kmenů, 9 losů, 9 zemí, 9 hodin, 9 bylin, 9 gepardů,

99 fontán, 99 trubek, 99 rákosek, 99 exponátů, 99 dárků, 99 sálů,

 

Zaslali do knihovny 99 knih. Expedovali 999 lustrů. Proud 9 amp.

Provedli opravu 9 křesel. Přijelo 9 závodníků. Reklamovali 9 lamp.

 

Cestovní kancelář zprostředkovala 589 zájezdů. 98 pánů bylo na

zájezdu. Proplatili jsme fakturu 5899 korun. Telefon – 59 89 58.

 

V roli zůstalo 9,85 m krepu. Prodali 589,5 kg ovoce. Dávka 95 kg.

Poplatek je 5,95 korun. Stav zásob koření 8,85 kg.

 

II. Souhrnné cvičení

Přímá cesta je 9 km za lesem. Chodí do 9 třídy. Poletíme letad-

lem, domů je to 589 km přes moře. Nastřílel 98 bodů a získal

první místo mezi střelci. Rok 895 př. Kr. Dnes byl tlak vzduchu

985 hPa. Prodáme řípu za 985 korun. Zítra pojedeme na Křivoklát.

 

Listina základních práv a svobod, Sbírka zákonů, Zákoník prá-

ce, Hudební rozhledy, horní Planá, Státní zřízení, Správní řád,

 

Osobním dopisem se rozumí písemnost, kde je obsah prezentován

formou, vyjadřující pozitivní osobní vztah korespondujících

partnerů. Obsahem jsou blahopřání osobní i pracovní, kondo-

lence, pozvání na pracovní akce, rozmanitá oznámení apod.

 

Odpovídáme na upomínku úhrady faktury 589. Poslední upomínka

má zásadní právní relevanci. Toto nebude mít negativní důs-

ledky na obchodní vztahy. V náhradním termínu nebyla uhrazena

nová faktura 895. Potvrdili dodací a platební podmínky, údaje

o prohlídce a předvedení. Obsahová úplnost a správnost je pod-

pořena přílohou od právního zástupce.

 

Příprava

noviny vydavatel kniha otec zeť švagr mažel syn bratr vnuk

otištěný, adresovaný, navštěvovaný, pravidelný, zamilovaný, milý,

ospalý, vyvolaný, vypracovaný, pečlivý, poslední, třídní, domácí,

dříme talent, odpovídám hlasitě, odstraníme gumováním, literatura

mažel mé babičky, nevlastní dcera, byl mým vnukem, kniha rekordů

 

Apríl?

V jedněch londýnských novinách byl otištěn dopis, jehož obsah

byl asi tento. Oženil jsem se s vdovou, která měla dorůstající

dceru. Můj otec nás pravidelně navštěvoval a do mé nevlastní

dcery se zamiloval a nakonec se s ní oženil. Tak se můj vlastní

otec stal mým zetěm a moje nevlastní dcera mou nevlastní matkou.

 

Po nějakém čase se mně a mé manželce narodil syn. Samozřejmě se

stal mého otce švagrem a mým strýčkem, protože byl bratrem mé ne-

vlastní dcery. Mého otce manželka, která je mojí nevlastní matkou

a současně mojí nevlastní dcerou, měla také syna. On se stal mým

bratrem, protože byl mého otce syn, ale současně také byl mým

 

vnukem, protože byl synem mé nevlastní dcery. Moje manželka byla

také moje babička, protože je matkou mé nevlastní matky. Já byl

manželem mé manželky, ale ve stejnou dobu také jejím vnukem.

Protože manžel mé babičky je mým dědečkem, jsem já svůj vlastní

dědeček! Apríl nebo pravda? Život nebo žert?

 

Žákovské perličky – ve škole po škole

Ospalý jsem ve třídě pořád proto, že ve mně dříme talent. Když

jsem vyvolaný, odpovídám hlasitě, aby mě všichni slyšeli a neby-

lo slyšet napovídání. Vypracovaný úkol si pečlivě přečtu a opra-

vím i chyby, které tam nejsou. Větu jsem rozebral, ale tak, že

z ní nic nezbylo. Závorky v příkladu odstraníme gumováním.

 

V hodině literatury si rád něco pod laavicí přečtu. Vyzkoušejte

mne, prosím, nebo za chvíli na všechno zapomenu. Chyby jsem vy-

mazat nemohl, chyběly mi čárky a tečky. V učení jsem až na posledním

místě ve třídě, protože všechna ostatní místa jsou už obsazena.