Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návykové látky

organismu škodlivé

 

Někdy je velmi obtížné zvládat

všechny povinnosti a v případě nepřiměřených cílů a nemožnosti jejich naplnění se člověk dostává do stresu. Místo odpočinku sahají někteří lidé k povzbuzujícím, nebo naopak tlumivým prostředkům, které jsou však často návykové, a stávají se na jejich požívání závislými. Požívání takových látek vždy poškozuje organismus, tvrdé návykové látky ničí svobodu vůle a rozhodování, neštastný člověk působí bolest všem blízkým. Seznamte se s jejich výčtem, účinky a NIKDY SE ANI ZE ZVĚDAVOSTI NEPOKOUŠEJTE JE VYZKOUŠET! Dostali byste se do bludného kruhu, ze kterého neí nikdy zaručená cesta ven.

 

1) Drogy

Droga je jakákoliv látka, která, je-li vpravena do živého organismu, může poměnit jednu nebo více jeho funkcí.“

 

Tato široká definice Světové zdravotnické organizace zahrnuje látky přírodní i umělé vyrobené, léky i jiné látky včetně těkavých a tekutých, zejména pokud jsou užívány k změnám nálady, vědomí, k vyvolání mimořádných zážitků, iluzí a tělesných funkcí.

 

Rozdělení drog

Známe dvě základní skupiny takových látek. První skupina je jasně určena (alkohol, cigarety, káva, čaj) – jsou to tzv. Legální drogy, které lze běžně koupit v obchodech. Jejich užívání je společností tolerováno, i když zvláště alkohol a cigarety zplsobují velké zdraavotní, sociální a ekonomické problémy na celém světě.

 

Druhá skupina je různorudá a patří do ní rozličné přírodní i umělé látky. Rozdělují se na opiáty (morfin, kodein, heroin – připravované z opia, zaschlé štávy nezralých makovic), hypnotika (rophynol), stimulační drogy (kokain, pervitin, amfetaminy, extáze), produkty konopí (hašiš, marihuana – sušená nat), halucinogeny (LSD – izolované z námele, psilocybin – z hub lysohlávek, meskalin – rituální droga mexických indiánů získaná z kaktusu Echinocactus williamsi), těkavé látky (toluen a jiná organická rozpouštědla).

Léky užívané odůvodněně a v množství předepsaném lékařem poskytují úlevu, upraavují žádaným způsobem různé funkce a poruchy zdraví. Jejich zneužívání (nadměrné užívání nebo užívání nebo užívání v nevhodnou dobu – při řízení motorového vozidla, v těhotenství apod.) může být příčinou vážných poškození organismu (snížení tělesné i duševní výkonnosti člověka, např. Paměti, úsudku, koordinace pohybů).

 

Drogová závislost (toxikomanie)

Jedná-li se o oopakované pravidelné užívání léků nebo drogy, mluvíme o toxikomanii. Je to stav opokavané nebo vleklé otravy drogou. Je charakterizován potřebou pokračovat v užívání drog a získat je jakýmkoliv způsobem, zvyšováním dávek, psychickou a někdy i fyzickou závislostí na účincích drogy.

 

Účinky se dají rozdělit do tří oblastí:

-utlumenost a lhostejnost

-veselost, vzrušený tělesný i duševní stav

-zkreslené vnímání, přeludy, halucinace.

Některé prožitky nemusejí být zdaleka jen příjemné, jak se traduje, a i po těch příjemných následuje velmi ošklivé vystřízlivění.

 

Co drogy způsobují?

Všechny opiátové drogy a drogy halucinogení, z nichž nejsilnější je LSD, vyvolávají vážné změny v centrální nervové soustavě (např. Sebevražedné nálady, deprese, nesnášenlivost, schizofrenie apod.)

Závislost na droze je jednak tělesná (droga se stane součástí látkové přeměny organismu, člověk