Jdi na obsah Jdi na menu
 


38. cvičení: ě levý malíček

 

 

aqě aěa děd věa pěf hěf pět pětka

 

fěf fsě těa běa měf něf koně vědě

 

I. Cvičení slov

děj děti, děda, děkuji, dělník, neděle, pondělí, bezpečně,

něf něha, někdy, laně, koně, saně, káně, penězokaz, nějak,

věta, pověz, bělidlo, daně, denně, těm, těmto, běh, běhal,

pět, pěst, pěti, pětistovka, něčí, někdo, měch, měla, měrka,

 

zemědělec, oděvy, štěp, opětovali, poněkud, pověra, dějepis,

děkujeme pěkne, spěšně, doporučeně, měnové reformě, důvěrně,

dostatečně – dobrovolně – důsledně – pohledně – levně – věk

 

II. Souhrnné cvičení

Běla má jako věno dobré vzdělání. Měsíc květen má pěkné

teplé dny. Viděla květiny a věděla, co měl na srdci. Koně

mají raději volnost a nechtějí běhat na laně. Město mělo

pěkné vánoční osvětlení. Anděl seděl na bělavém obláčku.

 

Rozvoj vědy podněcuje rozvoj průmyslu. Věcně znějící dotaz.

Děti by se měly seznamovat s počítači v podobě her. Chceme

odpovědět stručně, ale odpovodně. Pověra měla reálnou po-

dobu. Svědek odpověděl věrohodně. Nejnovější přístroj.

 

Podrobnější údaje naleznete v katalogu, kde jsou uvedeny

i levnější typy. Těšíme se na vaši objednávku. Děkujeme

Vám za nabídku. Banky provádějí převod a zúčtování plateb.

Plátce vyhotovil hromadné příkazy k úhradě peněz. Rozlišu-

jeme směnku vlastní a směnku cizí. Zaplatí svému věřiteli.

 

 

39.cvičení: číslice 2,1 levý malíček

 

 

a2a a1a 2 andělé, 1 aktualita

 

aq2 aq1 2 lodě, 1 kolébka

 

I. Cvičení slov

2 atletky, 2 adresy, 2 afrikány, 2 akordy, 2 aleje, 2 aparáty,

1 sysel, 1 dub, 1 rak, 1 tunel, 1 zip, 1 ubrus, 1 jelen, 1 kus,

 

1ě kg, 11 m, 121 cm, 12,1 mm, 22 l, 221 hl, 21,1 dl, 211,12 ha

Fotbal hraje 11 hráčů. Besedy se zúčastnilo 1 234 posluchači.

Na závodech startovalo 58 závodníků. Hora je vysoká 1841 m.

 

II. Souhrnné cvičení

Na květině seděl bělásek. Běla běhala během dne k rybníku.

Představte si, co jsem měl dnes k obědu. V Dobříši jsou krásné

stavby. Závodnice doběhla na 2+. místě. Dědeček šel s děckem.

 

Některé chyby ve zpracování tabulek

V sousedních sloupcích se zbytečně opakují údaje, místo aby

byly sloupce rozděleny na podsloupce. Sloupce jsou nestejně

široké bez zřejmého důvodu. Dělící linky jsou přetahované.

Neopravené, nebo špatně opravené překlepy. Nepravidelné řádky.

 

Minutová cvičení

Nadpis není umístěn doprostřed řádku.

Obsahuje nesprávně utvořené zkratky.

Něco z údajů je vynecháno.

 

Označení měrné jednotky je nesprávné.

Měrná jednotka je v závorkách umístěna chybně.

Nadpis od záhlaví jsou sloupce vzájemně zaměněny.

Svislé linky, které rozdělují sloupec, nedosahují k lince.

 

 

 

Jak loví

plivající pavouk?

Jednou z nejzajímavějších metod lovu v pří-

rodě se může pyšnit pavouk, jehož název

charakterizuje jeho způsob lovu hmyzu. Na

vyhlídnutou kořist vyplivne dávku slin, které

na hmyzu vytvoří pevnou hustou síť a zne-

hybní ho. Pavoukovi pak už jen stačí oběť

vzít a vysát ji.

 

K čemu slouží ladička?

Je to ocelový předmět vidlicového tvaaru, je-

hož chvění udává základní tón komorní „á“

o frekvenci 440 Hz. Používá se k ladění ná-

strojů.

 

Který savec je na světě nejmenší?

Je to rejsek, který měří sotva sedm centimet-

rů a váží čtyři až pět gramů. Tento malý hlo-

davec žije v jižní Evropě, v Africe a v Asii.

 

Roste protěž alpská v Alpách?

Tato rostlina navzdory svému názvu neroste

pouze v Alpách, ale vyskytuje se i v asijských

stepích i na Urale. Protěž se rozšířila i smě-

rem na západ a daří se jí též v Pyrenejích.

Nejčastěji se s ní můžeme setkat v Alpách

a na Urale.

 

Je pravda,

že se netopýr živí rybami?

Ano. V tropických oblastech amerického

kontinentu žije druh netopýra, který se živí

rybami. Tento dvaceticentimetrový živočich

loví ryby v noci. Netopýr rybožravý má dlou-

hé nohy s protaženými prsty a zakřivenými

drápy, kterými vytahuje z vody drobné ryby.

Pomocí echolokace zjistí, kde ryba rozčeřila

hladinu, spustí se nad vodu, chytí rybu kon-

četinami a usmrtí ji ostrými zuby.

 

Co je Pentagon?

Je to ministersstvo obrany USA se sídlem ve

Washingtonu na předměstí Arlington. Název

budovy je odvozen podle jejího pětiúhelníko-

vitého tvaru (penta).

 

Z jakých disciplín se skládá desetiboj?

Jsou to tyto disciplíny: běh na 100 metrů,

skok do výšky, vrh koulí, skok do dáklky, běh

na 400 metrů, běh na 110 metrů přes překáž-

ky, hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem,

běh na 1500 metrů.

 

Co znamená mikádo?

Je to japonský výraz, který původně označo-

val urozený dvůr. Nejprve se vztahoval jen na

císařský palác, ale později se tímto titulem

začal označovat i panovník.

 

Proč se Mrtvé moře nazývá mrtvé?

Je to obrovské slané jezero, které se rozkládá

na hranicích mezi Jordánskem a Izraelem ve

výšce 395 metrů pod hladinou moře. Jeho

název vyjadřuje skutečnost, že z důvodu vy-

soké koncentrace soli v tomto jezeře nežijí

žádné rostliny ani živočichové.

 

Kde se nálézá Zeď nářků?

Leží ve východní polovině Jeruzaléma, kte-

rou v roce 1967 obsadil Izrael. Jsou to zbyt-

ky chrámu, který dal v roce 70 n.l. Zbourat

římský císař Titus. U Zdi nářků se modli

Židé z celého světa.